Main Menu

Νέος διαγωνισμός για τα 13+5 ταχύπλοα περιπολικά για το Λιμενικό Σώμα / Ελληνική Ακτοφυλακή

 

Ένα σημαντικό και εθνικής σημασίας εξοπλιστικό πρόγραμμα του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής βρίσκεται σε εξέλιξη του τελευταίους μήνες φιλοδοξώντας να επιλύσει το ζήτημα της ενίσχυσης της ασφάλειας των θαλασσίων συνόρων της χώρας στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής Ακτοφυλακής τίθενται σε ανοιχτή Επαναληπτική Δημόσια Διαβούλευση, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, οι τεχνικές προδιαγραφές και μέρος των όρων της επικείμενης Διακήρυξης για την προμήθεια 13 Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών…

[Αυτά θα πρέπει να είναι…] συνολικού μήκους (LOA) 16-19,5 μέτρα, προϋπολογισθείσας αξίας 33.800.000 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 5 επιπλέον Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών, επίσης ολικού μήκους (LOA) 16-19,5 μέτρα, προϋπολογισθείσας αξίας 13.000.000 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 46.800.000 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Η συγκεκριμένη διαδικασία πρόκειται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018 και ακολούθως εάν δεν προκύψουν προβλήματα θα ακολουθήσει η διαδικασία του διαγωνισμού όπου οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Το νέο αυτό πρόγραμμα έρχεται να συμπληρώσει ένα ακόμη υπο εξέλιξη πρόγραμμα απόκτησης 3+1 Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 30 μέτρων και της πρόσφατης απόκτησης δύο Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών τύπου POB-24G, μήκους 24,6 μέτρων.

Το νέο διεθνές εξοπλιστικό πρόγραμμα του Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής Ακτοφυλακής χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία & Θάλασσα – ΕΤΘΑ 2014-2020 με 26.000.00 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ), το ΤΕΑ (Ειδική Δράση-2017 με 7.800.000 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ), και το ΤΕΑ (Ειδική Δράση-2018 με 13.000.000 ευρώ (απαλλάσσεται από ΦΠΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής Ακτοφυλακής η επιλογή του νικητή θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Τα σκάφη που θα αποκτηθούν θα είναι κατάλληλα για εκτέλεση αποστολών πρωτίστως,

>Επιτήρησης, αστυνόμευσης,
>Πρόληψης και καταστολής κάθε παράνομης πράξης στο θαλάσσιο χώρο αναφορικά με το αντικείμενο της αλιείας και εφαρμογή της νομοθεσίας που τη διέπει,
>ασφάλειας ναυσιπλοΐας,
>Έρευνας και διάσωσης,
>Επιτήρησης-αστυνόμευσης,

>Πρόληψης και καταστολής κάθε παράνομης πράξης στο θαλάσσιο χώρο,
>Διενέργειας νηοψιών σε θέματα δημόσιας τάξης και κρατικής ασφάλειας και γενικότερα για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών που άπτονται των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
>Αποστολών που αφορούν στην Εθνική Άμυνα της χώρας, καθώς και για την προάσπιση των ελληνικών θαλασσίων συνόρων

Τα υλικά κατασκευής, ο εξοπλισμός, τα κύρια και βοηθητικά μηχανήματα, καθώς και όλα τα παρελκόμενα θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, η επιχειρησιακή ζωή έκαστου σκάφους θα πρέπει να μπορεί να ξεπεράσει τα 20 έτη, η γάστρα θα είναι τύπου deep-V, το σκάφος θα δύναται να χρησιμοποιείται ετησίως για 1.500 ώρες περίπου, ο ναυτιλιακός/ραδιοτηλεπικοινωνιακός/ραδιοναυτιλιακός εξοπλισμός των σκαφών θα είναι τελευταίας τεχνολογίας.

Το σκάφος θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα ραντάρ, πλήρως περιστρεφόμενο σταθεροποιημένο ηλεκτρο-οπτικό σύστημα ημέρας (με ανάλυση 752×582 εικονοστοιχεία)/νύκτας (με ανάλυση τουλάχιστον 640×480 εικονοστοιχεία) εξοπλισμένο με κάμερα ημέρας, θερμική κάμερα και αποστασιόμετρο Laser εμβέλειας τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων, το οποίο θα δύναται μελλοντικά να ενσωματώσει Laser Pointer, δορυφορικό σταθμό επικοινωνιών INMARSAT – FLEET BROADBAND FB-250 και τέλος συστήματα επικοινωνιών (VHF/DSC, VHF Airband, MF/HF/DSC & UHF).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κάμερα ημέρας θα πρέπει να εντοπίζει όχημα/σκάφος (στόχος μεγέθους 5×5 μέτρα) σε απόσταση τουλάχιστον 14 χιλιόμετρα και ανθρώπινη δραστηριότητα (στόχος μεγέθους 1.8×0.5 μέτρα) σε απόσταση τουλάχιστον 6 χιλιόμετρα.

Όσον αφορά τον θερμικό αισθητήρα, αυτός θα είναι ψυχόμενου τύπου MWIR (Mid Wave Infrared) θα πρέπει να εντοπίζει όχημα/σκάφος (στόχος μεγέθους 5×5 μέτρα) σε απόσταση τουλάχιστον 12 χιλιόμετρα, και ανθρώπινη δραστηριότητα (στόχος μεγέθους 1.8×0.5 μέτρα) σε απόσταση τουλάχιστον 6 χιλιόμετρα.

Το υλικό κατασκευής της γάστρας και της υπερκατασκευής έκαστου σκάφους θα είναι ειδικά κράματα αλουμινίου ή ειδικά ενισχυμένα συνθετικά υλικά (HIGH TECH COMPOSITE MATERIALKEVLAR ή ισοδύναμα) ή FRP-GRP ή συνδυασμός των ανωτέρω υλικών, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από το Νηογνώμονα κατασκευαστικά (CONSTRUCTIONAL) σχέδια.

Σε περίπτωση που το υλικό κατασκευής της γάστρας και της υπερκατασκευής είναι από ειδικά ενισχυμένα συνθετικά υλικά (HIGH TECH COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR ή ισοδύναμα), θα θεωρηθεί πλεονέκτημα σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης.

Η γέφυρα διακυβέρνησης θα είναι κλειστή θα μπορεί να φιλοξενήσει έξι άτομα σε ειδικά αντικραδασμικά καθίσματα τύπου bucket ή ισοδύναμα και θα διαθέτει καναπέ χωρητικότητας τριών ατόμων. Η γέφυρα θα είναι υπερυψωμένη και η θέση και η κατασκευή της θα είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα, το σκάφος θα διαθέτει κατάλληλους χώρους και προβλέψεις για ενδιαίτηση και απροβλημάτιστη διαμονή για έξι άτομα πλήρωμα.

Στη γέφυρα θα υπάρχει κονσόλα ελέγχου και χειρισμού του ηλεκτρο-οπτικού συστήματος του σκάφους καθώς και του οπλικού συστήματος, ενώ θα υπάρχει και κονσόλα ελέγχου του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του σκάφους.

Επίσης, θα διατίθενται κατάλληλοι χώροι για ασφαλή υποδοχή και μεταφορά εντός του χώρου ενδιαίτησης τουλάχιστον εννέα ατόμων (εξυπηρέτηση ομάδος ειδικών δυνάμεων με τον εξοπλισμό τους ή ναυαγών) και θα υπάρχουν κατάλληλες προβλέψεις για την υποδοχή και ασφαλή μεταφορά ασθενών και τραυματιών με φορείο.

Το σκάφος θα παρέχει μεταφορική ικανότητα 15 ατόμων συνολικά. Το σκάφος που θα επιλεγεί θα έχει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα σε κατάσταση θάλασσας (Sea State) κατά Douglas τουλάχιστον 4 στην ανοικτή θάλασσα σε όλες τις διευθύνσεις ανέμου και σε μετωπικούς και εγκάρσιους κυματισμούς. Επίσης η επιβιωσιμότητα του σκάφους θα είναι εξασφαλισμένη σε κατάσταση θαλάσσης (Sea State) κατά Douglas τουλάχιστον 7 στην ανοικτή θάλασσα.

Το σκάφος θα διαθέτει δύο κύριες μηχανές Diesel με μειωτήρες, αναστροφείς φοράς περιστροφής, άξονες και μετάδοση κίνησης σε έλικες ή συστήματα water jet, η μέγιστη ταχύτητα των σκαφών στις δοκιμές θα είναι τουλάχιστον 45 κόμβοι σε κατάσταση πλήρους φόρτου, στο 95% της μέγιστης συνεχούς ισχύος των κύριων μηχανών με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας 0-2 κατά Douglas).

Η μέγιστη συνεχής ταχύτητα των σκαφών θα είναι τουλάχιστον 35 κόμβοι σε κατάσταση πλήρους φόρτου στο 75% της μέγιστης συνεχούς ισχύος των κύριων μηχανών με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας 0-2 κατά Douglas).

Η σχεδίαση του σκάφους που θα επιλεγεί θα είναι βελτιστοποιημένη για πλόες στις Ελληνικές θάλασσες και θα συντελεστεί με γνώμονα και θεμέλιο και τις ιδιαίτερες συνθήκες των Ελληνικών θαλασσών. Η σχεδίαση έκαστου σκάφους να έχει βασισθεί σε κατασκευασθέν πρωτότυπο σκάφος βασισμένο είτε στην προτεινόμενη σχεδίαση είτε σε παραπλήσια, από την οποία να προκύπτει τεκμηριωμένα η επιτυχής μετάβαση στην προτεινόμενη.

Η ακτίνα ενεργείας θα είναι τουλάχιστον 400 ν.μ. με την οικονομική ταχύτητα σκάφους σε κατάσταση πλήρους φόρτου επιτρέποντας την πλεύση από τον Πειραιά προς τα νησιά του Ανατολικού, Βόρειου και Νότιου Αιγαίου χωρίς ενδιάμεσο ανεφοδιασμό με πλεόνασμα καυσίμου για την πραγματοποίηση ταξιδιού για επιπλέον 100 μίλια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το σκάφος που θα επιλεγεί θα πρέπει να μπορεί να ταξιδέψει μέχρι και το Καστελόριζο χωρίς ενδιάμεσο ανεφοδιασμό.

Το πλέον όμως σημαντικό στοιχείο που περιλαμβάνουν οι προδιαγραφές για τα 13+5 νέα σκάφη, είναι η απαίτηση εξοπλισμού τους με ένα πλήρως σταθεροποιημένο τηλεχειριζόμενο σταθμό ελαφρών όπλων LRCWS (Light Remotely Controlled Weapon Station), ο οποίος θα διαθέτει ένα πολυβόλο τύπου M2HB-QCB των 12,7×99χλστ (cal 0.50΄΄), με δυνατότητα εναλλαγής με ένα ελαφρύ πολυβόλο FN MAG 58 των 7,62X51χλστ.

Πλησίον του σταθμού LRCWS να υπάρχουν κατάλληλα υδατοστεγανά κυτία αποθήκευσης πυρομαχικών, με χωρητικότητα τουλάχιστον 200 φυσιγγίων διαμετρήματος 12,7 χ 99χλστ ή 400 φυσιγγίων 7,62 χ 51χλστ.

Ο σταθεροποιημένος τηλεχειριζόμενος σταθμός όπλων, θα πρέπει να είναι κατάλληλος για θαλάσσια χρήση και δυνατότητα κάλυψης τόξου κατ’ ελάχιστο 90ο εκατέρωθεν του διαμήκη άξονα του σκάφους, με δυνατότητα αυτόνομης γυροσκοπικής σταθεροποίησης, δυνατότητα εγκλωβισμού-απεγκλωβισμού στόχου, εκτέλεσης πυρών και κατά την κίνηση του σκάφους, δυνατότητα σκόπευσης ημέρας-νύχτας με αυτόνομη κάμερα ημέρας και θερμική κάμερα και δυνατότητα μέτρησης απόστασης στόχου με Laser με δυνατότητα σκόπευσης τουλάχιστον σε απόσταση 2 ν.μ. προκειμένου να καλύπτεται επαρκώς το δραστικό βεληνεκές του όπλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι επιθυμητό να υπάρχει στο σταθεροποιημένο τηλεχειριζόμενο σταθμό όπλων θερμική κάμερα ψυχόμενου τύπου, η οποία να καλύπτει το αναφερόμενο δραστικό βεληνεκές του όπλου, η διασύνδεση του συστήματος με τους λοιπούς αισθητήρες εντοπισμού / συστήματα του σκάφους, εφόσον προβλεφθούν έτεροι αισθητήρες (π.χ. συστήματα ηλεκτροπτικών επιτήρησης κλπ).

Ο σταθεροποιημένος τηλεχειριζόμενος σταθμός όπλων θα πρέπει να ελέγχεται και να μεταδίδει τα δεδομένα σε κονσόλα χειρισμού εντός του χώρου της γέφυρας, αλλά να έχει επιπρόσθετα τη δυνατότητα, να λειτουργεί πλήρως και σε χειροκίνητη τοπική διαμόρφωση.

Εκτός από το σταθεροποιημένο τηλεχειριζόμενο σταθμό οπλισμού τα 13+5 νέα σκάφη, θα διαθέτουν δύο σημεία, εκατέρωθεν του διαμήκους άξονα του σκάφους, βάσεις στήριξης οπλισμού που θα μπορούν να δέχονται εναλλάξ, πολυβόλα των 7.62×51χλστ NATO τύπου FNMAG 58 ή MG-3 μαζί με κιβώτιο πυρομαχικών για την τροφοδοσία του όπλου.

Ο χειρισμός του όπλου στις δύο αυτές θέσεις θα είναι χειροκίνητος, ενώ οι βάσεις θα διαθέτουν και ασπίδιο προστασίας του χειριστή του όπλου, επιπέδου προστασίας «level 3» (κατά NATO) ή ισοδύναμο, από βολή βλήματος 7.62×51χλστ. Επιπλέον προβλέπεται η εγκατάσταση επί των όπλων διόπτρες νυκτερινής σκόπευσης, κατάλληλες για θαλάσσια χρήση, με χαρακτηριστικά τέτοια, που να καλύπτουν επαρκώς, το δραστικό βεληνεκές του όπλου.

Οι παραπάνω προβλέψεις δείχνουν ότι το Λιμενικό Σώμα / Ελληνική Ακτοφυλακή κάνει μια σημαντική στροφή ως προς το επιχειρησιακό του δόγμα, αποκτώντας σκάφη με ικανοποιητικό οπλισμό που θα του επιτρέπει να εμπλέκεται ακόμη και σε αποστολές που αφορούν την Εθνική άμυνα και την χρήση όπλων.

Ουσιαστικά με τον εξοπλισμό των πλοίων του Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής Ακτοφυλακής με σταθεροποιημένους τηλεχειριζόμενους σταθμούς οπλισμού, αυτό μετατρέπεται σταδιακά σε ένα μικρό Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο θα χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε αντιπαραθέσεις, εντάσεις, κρίσεις ακόμη και με τη χρήση των όπλων εναντίον των δυνάμεων που απειλούν την εθνική ακεραιότητα και ασφάλεια, κρατώντας την κατάσταση σε χαμηλό επίπεδο, αποφεύγοντας την στρατιωτική κλιμάκωση.

Κατά αυτό τον τρόπο, η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση θα μπορεί να προβάλει στον αντίπαλο μια σοβαρή ένοπλη ναυτική δύναμη, η οποία θα μπορεί να αποτρέψει τις κινήσεις του αντιπάλου με τα όπλα χωρίς όμως να κλιμακώσει την κατάσταση με την εμπλοκή μεγάλων πολεμικών πλοίων.

Η επιλογή αυτή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αρκεί και τα υπόλοιπα πλοία του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής όπου είναι τεχνικώς δυνατό να υλοποιηθεί, να εξοπλιστούν με σταθεροποιημένους τηλεχειριζόμενους σταθμούς οπλισμού, ώστε να αυξηθεί περεταίρω η ισχύς του.

 

 

 

Πηγή: defence-point.gr

 

OmegaNbc.com

 

* Σε περίπτωση που σε κάποιο άρθρο, εντοπίσετε λανθασμένες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο email: news@OmegaNbc.com, ώστε να αποκαταστήσουμε την ορθότητα τους, παρέχοντας μας τις ανάλογες αποδείξεις.

*Το OmegaNbc.com σε αντίθεση με άλλα ΜΜΕ, διορθώνει τυχόν λάθος, ή ψευδής ειδήσεις όπου τις εντοπίσει, δίνοντας ανάλογο “βάρος” στην διόρθωση τους.

*OmegaNbc.com Πρώτα έγκυρα & μετά έγκαιρα.

*Το OmegaNbc.com σε αντίθεση με άλλα ΜΜΕ, αναφέρει πάντα την πηγή, από την οποία αναδημοσιεύει άρθρα η ειδήσεις.

* Το OmegaNbc.com Επιτρέπει την αναδημοσίευση, με προϋπόθεση την αναφορά της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας παραγωγής, https://OmegaNbc.com/

 

Tο OmegaNbc.com δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα
τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε,
προκλητικά, συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει 
και το OmegaNbc.com ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

«Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπισθώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες.» Φραγκίσκος Μαρία Αρουέ «Βολταίρος» (1694-1778).

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus.com