Main Menu

Δοκιμάστηκε και ελέγχθηκε στην Συρία

Η δίκτυοκεντρική πολεμική ικανότητα της Ρωσίας

 

Από την έναρξη της αναδιοργάνωσης των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων το 2008, η Μόσχα έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην εξέλιξη της δικτυοκεντρικής ικανότητας της. Στοιχεία αυτών των εκδόσεων δικτυακών προσεγγίσεων στις πολεμικές επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί ενεργά ενισχύοντας, ανάμεσα στα υπόλοιπα στοιχεία, την ικανότητα ηλεκτρονικού πολέμου (EW), εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές, βελτιώνοντας τις δομές, όπως επίσης ενισχύοντας την απλούστευση της διοίκησης και του ελέγχου.

Η σχετική έμφαση έχει δοθεί στους «κινητήριους μοχλούς» και τους «πολλαπλασιαστές ισχύος». Καθώς η ενοποίηση της διοίκησης, του ελέγχου, των επικοινωνιών, των υπολογιστών, των πληροφοριών, της επιτήρησης και αναγνώρισης (C4ISR) έχει προοδεύσει, η Μόσχα έχει πειραματιστεί επίσης με τις δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις κατά την εμπλοκή της στις πολυσύνθετες συγκρούσεις στην Συρία.

Η διευκόλυνση των δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων στην Συρία περιλαμβάνει την ενοποίηση της αναγνώρισης και της πληροφορίας μαζί με τις δομές διοίκησης και ελέγχου (C2) στον κεντρικό κόμβο του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Άμυνας (Νατσιοναλνομου Τσεντρου Ουπρανλενιγια Ομπρονοϊ – NTsUO), στην Μόσχα. Το NTsUO δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 και βρίσκεται στην καρδιά της ρωσικής ταχέως αναπτυσσόμενης δικτυοκεντρικής ικανότητας.

Στην προμήθεια και ανάπτυξη μέσων και πλατφορμών που κυμαίνονται από συστήματα Πυροβολικού μέχρι άρματα μάχης, ενσωματώνονται μέσα στη συνολική δομή του εκσυγχρονισμένου αυτομάτου συστήματος C2 για τη διευκόλυνση της επιτάχυνσης και αποδοτικότητας στη διαδικασία λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων. Ενώ αρκετοί υψηλόβαθμοι Ρώσοι Αξιωματικοί και εμπειρογνώμονες έχουν γράψει σχετικά με τα πειράματα με το δίικτυοκεντρικό πόλεμο στην εφημερίδα του Γενικού Επιτελείου (Βογενάγα Μισλ), ευρύτερες αναφορές στα μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης γίνει κοινότυπες.
Πράγματι, σε συνέντευξη τον Αύγουστο του 2017, ο Φράντς Κλίντσεβιτς, ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου (άνω Βουλή του Ρωσικού Κοινοβουλίου), δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Συρία εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις αρχές του δικτυοκεντρικού πόλεμου.
Τόνισε ότι οι Ρώσοι κόμματος στο πεδίο της μάχης χρησιμοποιούσαν τον ατομικό εξοπλισμό και εξάρτυση μάχης Ratnik-2 για τη διεξαγωγή αποστολών αναγνώρισης και κατάδειξης στόχων με σκοπό να βοηθήσουν τις Αεροδιαστημικές Δυνάμεις (Βοζντουσνο Κοσμιζεσκιχ Σιλ – VKS) στη διενέργεια των αεροπορικών προσβολών.
Πιο πρόσφατα, ο Υποστράτηγος Βλαντιμίρ Ζαρουντίτσκι, διοικητής της Ακαδημίας Γενικού Επιτελείου, επιβεβαίωσε ότι οι διοικητές στην Ακαδημία διδάσκονται τον δικτυοκεντρικό πόλεμο. Πρόσθεσε ότι ο ρόλος της σύγκρουσης στην Συρία είναι σημαντικός, μαζί επίσης με τις εξ αποστάσεως επιχειρήσεις και τον κυβερνοπόλεμο.
Άλλοι στρατιωτικοί στρατιωτικοί αναλυτές έχουν επισημάνει ότι ο πειραματισμός με το C4IRS κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στην Συρία εκτείνεται πέρα από τις αεροπορικές προσβολές των VLS. Έδειξαν επίσης στις Ένοπλες Δυνάμεις να αξιοποιούν πολλαπλές πλατφόρμες όπως ναυτικά μέσα και συστήματα μεγάλης ακρίβειας που λειτουργούν σε ένα δικτυωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον.
Οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τους Ρώσους ειδικούς, εξαρτώταν σε μεγάλο βαθμό από τον χώρο πρόσβασης, τη συλλογή αναγνώρισης με την χρήση μη επανδρωμένων εναερίων οχημάτων (UAV), την ανάπτυξη σύγχρονων επικοινωνιών στη σημαντικά βελτιωμένη C4IRS και την εφαρμογή περισσότερο αποδοτικού EW.
Όπως επισημάνθηκε, το NTsUO στην Μόσχα ενεργεί ως ένας κόμβος πληροφοριών, διευκολύνοντας αυτές τις επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο. Πρόσφατα, η φύση και ο ρόλος της δομής σε αυτών των επιχειρήσεων παρουσιάστηκε λεπτομερώς σε ένα σημαντικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Εβδομαδιαία Ζβέζντα. Το NTsUO είναι ένα ενοποιημένο σύστημα για τη διαχείριση «όλων των στρατιωτικών υπομονάδων των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων,» και περιλαμβάνει την πυρηνική τριάδα.
Αφότου, σε καθημερινή βάση, διαχειρίζεται τόσο μεγάλο όγκο πληροφοριών, χρησιμοποιεί ένα ψηφιακό «έμπειρο σύστημα» για την «επιτήρηση και ανάλυση της στρατιωτικής, κοινωνικοοικονομικής και κοινωνικοπολιτικής κατάστασης στην Ρωσία και τον κόσμο.» Το NTsUO ενώνει διαφορά αυτόματα συστήματα C2 που λειτουργούν σε όλες τις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Σε αυτά περιλαμβάνονται το Ενοποιημένο Σύστημα για τη Διοίκηση και τον Έλεγχο σε Τακτικό Επίπεδο (Βεντινάγια Αβτοματιζιροβαννα Σιστεμα Ουπρανλενιγια Ζβενομ – YeSU TZ), σχεδιασμένο για τις Χερσαίες Δυνάμεις, με τις διάφορες ειδικές αναβαθμίσεις για τον Στρατιωτικό Ναυτικό Στόλο (Βογενο Μορσκοι Φλοτ – VMF) και τις VKS. Επιπλέον, το σύστημα Adromeda-D δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων.
Η συνολική αυτή ενοποίηση των συστημάτων επεκτείνεται στα χαμηλά κλιμάκια, στα συστήματα επιπέδου τακτικών επικοινωνιών. Αυτά τα αυτόματα συστήματα C2 δοκιμάστηκαν κατά τις επιχειρησιακές-στρατηγικές ασκήσεις, πιο πρόσφατα στην Vostok 2018, και στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Συρία.

Κατά συνέπεια, το NTsUO περιλαμβάνει τρία κέντρα διοίκησης-και-ελέγχου που ενώνουν τα διάφορα αυτόματα συστήματα C2: Της Διοίκησης και Κέντρου Ελέγχου των Στρατηγικών Πυρηνικών Δυνάμεων, του Κέντρου Διαχείρισης Μάχης και του Κέντρου Διαχείρισης Καθημερινών Δραστηριοτήτων. Το Κέντρο Διαχείρισης Μάχης επιτηρεί την παγκόσμια στρατιωτικοπολιτική κατάσταση, αξιολογεί και προβλέπει την εμφάνιση απειλών στην Ρωσία και τους συμμάχους της και υποστηρίζει την C2 σε όλα τα στοιχεία των στρατιωτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των άοπλων στελεχών του υπουργείου.
Σύμφωνα με τον συγγραφέα του άρθρου στην Εβδομαδιαία Ζβέζντα, «τα διαστημικά και εναέρια συστήματα αναγνώρισης αποτελούν πηγές πληροφοριών για τη Διοίκηση και το Κέντρο Ελέγχου των Στρατηγικών Πυρηνικών Δυνάμεων και η τακτική αναγνώριση και οι υπομονάδες του SSO (Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων) συλλέγουν πληροφορίες για το TsBU (Κέντρο Διαχείρισης Μάχης) κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις.» Ομολογουμένως, η Ρωσία υπολείπεται των Ηνωμένων Πολιτειών στην χρήση των δορυφόρων στρατιωτικών επικοινωνιών και αναγνώρισης. Αυτή είναι μια εποχή που η Μόσχα διακρίνει την ανάγκη για περαιτέρω εξέλιξη. Όμως εν τω μεταξύ, κάποιες από αυτές τις ελλείψεις αντιμετωπίζονται με την αυξημένη χρήση αναγνωριστικών UAV στο πεδίο της μάχης.
Επιπλέον, ο συγγραφέας της Εβδομαδιαίας Ζβέζντα τονίζει ότι: «η ευρεία χρήση αναγνωριστικών UAV, και η ένταξη του εξοπλισμού και εξάρτυσης μάχης Ratnik-2, ο οποίος περιλαμβάνεται στο σύμπλεγμα αναγνώρισης, διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνίων (KRUS) Strelets, βοήθησε στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων από το προσωπικό μας στο πεδίο.» Στις επιχειρήσεις στην Συρία, ωστόσο, «το Strelets KRUS εγγυήθηκε την αποτελεσματικότητα των αποστολών στη διαχείριση μάχης, τις επικοινωνίες, την μετάδοση στοιχείων και την ατομική και ομαδική πλοήγηση, τον εντοπισμό, τον υπολογισμό και εύρεση συντεταγμένων και την αναγνώριση των στόχων. Οι πληροφορίες μεταδοθήκαν απο τις διεπαφές KRUS σε όλα τα ρωσικά συγκροτήματα αναγνώρισης, επιτήρησης και προσδιορισμού στόχου, (όπως επίσης) ραντάρ, αποστασιόμετρα, γωνιόμετρα και UAV.»

Αυτό το ενοποιημένο σύστημα δοκιμάστηκε, βελτιώθηκε και διαπιστώθηκε ότι λειτούργησε καλά κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Συρία, Οτιδήποτε παρατηρήθηκε απο τους αναγνωριστικούς δορυφόρους ή τους μεμονωμένους στρατιώτες απεστάλη ταυτόχρονα το NTsUO. Το NTsUO χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα στην επίβλεψη της διοικητικής υποστήριξης των Ρωσικών δυνάμεων στην Συρία μειώνοντας τις σχετικές δαπάνες. Κατά συνέπεια, η πειραματική χρήση των «κινητήριων μοχλών» και «πολλαπλασιαστών ισχύος», όπως οι EW και δικτυοκεντρικές προσεγγίσεις, επέτρεψαν στην Μόσχα να αποφύγει την αποστολή πολύ μεγάλου αριθμού στρατιωτών στην Συρία.

Επίσης, όπως παρατηρεί ο συγγραφέας στην Εβδομαδιαία Ζβέζντα αυτή η ικανότητα μπορεί να εφαρμοστεί, σε ένα μεγάλο φάσμα τύπων συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων των ασύμμετρων εναντίων ενός σχεδόν ισότιμου αντιπάλου. Έτσι, διαφαίνεται οτι οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις απαγκιστρώνονται απο την εξάρτηση τους στους μεγάλους αριθμούς προσωπικού κατά τις επιχειρήσεις, αντ’ αυτού ψάχνουν να διευρύνουν και να εμβαθύνουν την ποιότητα τους μέσω των δικτυακών προσεγγίσεων.

 

Roger McDermott

Πηγή:  Απόδοση/Μετάφραση απο το jamestown.org για την proelasi.org.

 

 

OmegaNbc.com

 

 

* Σε περίπτωση που σε κάποιο άρθρο, εντοπίσετε λανθασμένες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο email: news@OmegaNbc.com, ώστε να αποκαταστήσουμε την ορθότητα τους, παρέχοντας μας τις ανάλογες αποδείξεις.

*Το OmegaNbc.com σε αντίθεση με άλλα ΜΜΕ, διορθώνει τυχόν λάθος, ή ψευδής ειδήσεις όπου τις εντοπίσει, δίνοντας ανάλογο “βάρος” στην διόρθωση τους.

*OmegaNbc.com Πρώτα έγκυρα & μετά έγκαιρα.

*Το OmegaNbc.com σε αντίθεση με άλλα ΜΜΕ, αναφέρει πάντα την πηγή, από την οποία αναδημοσιεύει άρθρα η ειδήσεις.

* Το OmegaNbc.com Επιτρέπει την αναδημοσίευση, με προϋπόθεση την αναφορά της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας παραγωγής, https://OmegaNbc.com/

 

Tο OmegaNbc.com δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα
τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε,
προκλητικά, συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει 
και το OmegaNbc.com ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

«Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπισθώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες.» Φραγκίσκος Μαρία Αρουέ «Βολταίρος» (1694-1778).

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus.com